Tag Archives: papa termozgrzewalna jak kłaść

Co to jest budownictwo kubaturowe?

Sektor usług budowlanych możemy podzielić na dwie podstawowe dziedziny. Pierwszą z nich jest budownictwo liniowe. Zgodnie z nazwą dotyczy ono obiektów, przypominających swoim kształtem linię. Odnosi się ono do wszelkiego rodzaju dróg, linii kolejowych lub wodociągowych. Drugą dziedziną jest budownictwo