Tag Archives: rezydencja

Izolacja pozioma – element niezbędny przy budowie domów

Już na początkowym etapie budowy domu musimy mieć świadomość, jak ważną rolę spełnia tak zwana izolacja pozioma budynku. Pod tym pojęciem rozumieć należy położenie warstwy izolacyjnej, pomiędzy fundamentami budynku a ścianami parteru, jak też pomiędzy ławami a poszczególnymi ścianami naszej

Architekci, budowniczowie, artyści

Słowa „architektura”, „architekt” pochodzą od łacińskiego „archiectus”, co znaczyło „budowniczy”. Obecnie określenie architekt nie jest równoznaczne z budowniczym, budowlańcem. Pod pojęciem architekt rozumiemy osobę wykonującą zawód twórczy, budowniczy, to raczej wykonawca, realizator projektów stworzonych przez architekta. Kiedy jednak przeglądamy oferty